Creative Commons (CC) licencije

 

Imenovanje (CC BY)

Ova licencija dopušta drugima da distribuiraju, mijenjaju i prerađuju Vaše djelo, čak i u komercijalne svrhe, dokle god Vas navode kao autora izvornog djela. To je najotvorenija CC licencija.

Sažetak licencije: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.hr               Puni pravni tekst:  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima (CC BY-SA)

Ova licencija dopušta drugima da mijenjaju i prerađuju Vaše djelo, čak i u komercijalne svrhe, dokle god Vas navode kao autora i licenciraju novonastala djela pod istim uvjetima (sve daljnje prerade će također dopuštati komercijalno korištenje).

Sažetak licencije: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.hr           Puni pravni tekst: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

  Imenovanje-Bez prerada (CC BY-ND)

Ova licencija dopušta redistribuiranje, komercijalno i nekomercijalno, dokle god se djelo distribuira cjelovito i u neizmijenjenom obliku, uz isticanje Vašeg autorstva.

Sažetak licencije: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.                          Puni pravni tekst: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode 

Imenovanje-Nekomercijalno (CC BY-NC)

Ova licencija dopušta drugima da mijenjaju i prerađuju Vaše djelo u nekomercijalne svrhe. Iako su njihova nova djela bazirana na Vašem moraju Vas navesti kao autora i biti nekomercijalna, ona pritom ne moraju biti licencirana pod istim uvjetima.

Sažetak licencije: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hr           Puni pravni tekst: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode

Imenovanje-Nekomercijalno-Dijeli pod istim uvjetima (CC BY-NC-SA)

Ova licencija dopušta drugima da mijenjaju i prerađuju Vaše djelo u nekomercijalne svrhe, pod uvjetom da Vas navedu kao autora izvornog djela i licenciraju novonastala djela pod istim uvjetima.

Sažetak licencije: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.hr       Puni pravni tekst: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode

Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada (CC BY-NC-ND)

Ovo je najrestriktivnija od CC licencija – dopušta drugima da preuzmu Vaše djelo i da ga dijele s drugima pod uvjetom da Vas navedu kao autora, ali ga ne smiju mijenjati ili koristiti u komercijalne svrhe.

Sažetak licencije: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.hr      Puni pravni tekst: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode