Predaja elektroničke verzije završnih, diplomskih, specijalističkih i doktorskih radova u DRŠF radi pohrane u bazu DABAR

Proces samoarhiviranja:

  • prijava https://repozitorij.sumfak.unizg.hr/ putem AAI@EduHr identiteta .
  • izbor objekta  klikom na poveznicu Pohranjivanje
  • unos potrebnih metapodataka, pohrana rada u PDF-u  i eventualni prilozi
  • samoarhivirani rad kontrolira i odobrava urednik baze