master's thesis
Application of welded joints in furniture

Dario Ponjan (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za namještaj i drvne proizvode
Metadata
TitlePrimjena zavarenog spoja u namještaju
AuthorDario Ponjan
Mentor(s)Ivica Župčić (thesis advisor)
Abstract
U radu su prikazana dosadašnja istraţivanja zavarenih drvenih spojeva kao i ispitivanje zavarenog bukovog moţdanika u drvenoj podlozi. Predloţeno je konstrukcijsko rješenje uz konstrukcijsku razradu proizvoda i njegovu mogućnost primjene. Za proizvod je istraţen utjecaj konstrukcijskog spoja na izvlačnu čvrstoću. U istraţivanju su korišteni moţdanici od bukovine zavareni u hrastovu i bukovu podlogu te ispitane izvlačne čvrstoće takvih uzoraka. Proučene su dosadašnje spoznaje na tu temu te je napravljena usporedba dobivenih rezultata istraţivanja na temelju kojih je predloţeno rješenje spoja u proizvodu. Istraţivane su četiri vrste spoja. Dobiveni rezultati istraţivanja statistički su obrađeni te sluţe kao pokazatelj utjecaja zavarenog moţdanika na čvrstoću spoja kod bukovine i hrastovine.
Keywordswelding of wood embedded force displacement application of welded joints
Parallel title (English)Application of welded joints in furniture
Committee MembersIvica Župčić
Ivica Grbac
Danijela Domljan
GranterSveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Lower level organizational unitsZavod za namještaj i drvne proizvode
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Wood Technology
Construction and Design of Wood Products
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeDesign of Wood Products
Academic title abbreviationmag.ing.techn.lign.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-25
Parallel abstract (English)
The paper presents the current research of welded wooden joints and testing of welded beach dowels in wood. It is proposed structural solution to the structural development of products and the possibility of applying. For product has researched the impact of structural joint on pull-out strength. In the study were used beech dowels welded in oak and beech surface then tested pull-out strength of such samples. Studied the present knowledge on the subject and compared the results of research on the basis of which the proposed solution of the compound in the product. Investigated four types of compound. Research results were statistically analyzed and serve as an indicator of the impact of welded dowel on bond strength with beech and oak.
Parallel keywords (Croatian)zavarivanje drva izvlačna sila pomak primjena zavarenog spoja
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:108:204769
CommitterTajana Meštrović