Conference presentation
Biološka raznolikost Turopoljskog luga

Drvodelić, Damir (2010)