master's thesis
Tending of young stands of Aleppo pine (Pinus halepensis Mill.)

Ivan Vidosavljević (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma
Metadata
TitleNjega mladih sastojina alepskoga bora (Pinus halepensis Mill.)
AuthorIvan Vidosavljević
Mentor(s)Igor Anić (thesis advisor)
Abstract
Opožarene površine na eumediteranskom području prirodnim pomlađivanjem obično osvaja alepski bor. Na opožarenim šumskim zemljištima u okolici Splita u posljednjih nekoliko godina su prirodno nastale brojne sastojine alepskoga bora koje su danas u mlađim razvojnim stadijima kao što su pomladak mlađi i stariji te mladik mlađi i stariji. Šumarska praksa suočava se s problemom njege velikih površina takvih sastojina, posebice s pitanjima metodike i intenziteta postupaka što je tema ovog diplomskog rada. Ciljevi rada bili su dizajnirati plan pokusa njege prirodnih sastojina alepskoga bora u mlađim razvojnim stadijima te analizirati strukturu prirodne sastojine alepskoga bora u mlađim razvojnim stadijima. Istraživana sastojina se nalazi na jugoistočnoj padini planine Kozjak, oko jedan kilometar sjeverno od naselja Ninčevići, na sjevernom rubu područja grada Solina, na nadmorskoj visini od 275 metara. Sastojina se nalazi u odsjeku 54 a, G. j. Kozjak, Šumarija Split, Uprava šuma podružnica Split. Istraživana sastojina alepskoga bora u razvojnom stadiju pomlatka starijeg ima gustoću od 44100 stabala/ha i prosječnu visinu od 194,84 cm. Maksimalna visina stabla alepskog bora iznosi 260 cm. U sastojini je potrebno obaviti zahvat njege čišćenjem čime bi se negativnom selekcijom uklonio dio borovih stabala. Postavljen je pokus kojim bi se istražio utjecaj različitih intenziteta čišćenja na razvoj njezine strukture u budućnosti, u obliku latinskog kvadrata 5 x 5.
KeywordsAleppo pine Pinus halepensis Mill. tending
Parallel title (English)Tending of young stands of Aleppo pine (Pinus halepensis Mill.)
Committee MembersIgor Anić
Stjepan Mikac
Damir Ugarković
GranterSveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Lower level organizational unitsZavod za ekologiju i uzgajanje šuma
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Forestry
Ecology and Silviculture
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeForestry
Academic title abbreviationmag. ing. silv.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-11
Parallel keywords (Croatian)Alepski bor Pinus halepensis Mill. njega šuma
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:108:380195
CommitterTajana Meštrović