master's thesis
Using Light Detection and Ranging sensor (LIDAR) for the research of the dynamic of mixed beech-fir old-growth forest Čorkova uvala-Čudinka

Anja Žmegač (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma
Metadata
TitleUpotreba laserskog skenera (LIDAR) u istraživanju dinamike bukovo - jelove prašume Čorkova uvala- Čudinka
AuthorAnja Žmegač
Mentor(s)Stjepan Mikac (thesis advisor)
Abstract
Istraživanje progala u prašumama je važan izvor informacija o prirodnoj sindinamici koja sluţi kao predložak za prirodi blisko gospodarenje šumama. Međutim detaljnije analize progala izostaju zbog poteškoća u ocrtavanju granica progala i manjka isplativih metoda potrebnih za prikupljanje podataka na terenu. Cilj ovog rada je analizirati uporabu LiDAR-a u istraživanju dinamike prašumskih sastojina na razini progala sklopa te analizirati utjecaj geomorfoloških čimbenika na distribuciju i udio progala. Uporaba LiDAR-a pokazala se kao točan i efikasan način evidencije i izmjere progala unutar šumskog rezervata Čudinka. Progale manje površine su zastupljene u većem broju što ukazuje na pojedinačno odumiranje stabla kao glavni mehanizam stvaranja progala u istraţivanom području. Porastom nadmorske visine dolazi i do povećanja postotnog udjela progala, njihove gustoće i prosječne površine. Utvrđen je povećani udio progala i njihova površina na juţnim ekspozicijama u odnosu na sjeverne ekspozicije. Padine koje su izloženije sjevernom vjetru, dominantnom vjetru na promatranom području, su znatno progaljenije i površina progala na tom području je iznad prosjeka. Primjena rezultat ovih istraživanja ukazuje da je dosadašnji način gospodarenja prebornim bukovo-jelovim šumama vrlo blizak prirodnom načinu koji se odvija u prašumama.
KeywordsLiDAR old-growth forest gaps dynamic geomorphological factors forest reserve
Parallel title (English)Using Light Detection and Ranging sensor (LIDAR) for the research of the dynamic of mixed beech-fir old-growth forest Čorkova uvala-Čudinka
Committee MembersStjepan Mikac (committee member)
Igor Anić (committee member)
Ante Seletković (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Lower level organizational unitsZavod za ekologiju i uzgajanje šuma
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Forestry
Urban Forestry and Nature Conservation
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeForestry; specialization in: Urban Forestry, Nature Conservation and Environmental Protection
Academic title abbreviationmag. ing. silv.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-25
Parallel keywords (Croatian)LiDAR prašuma dinamika progala geomorfološki faktori šumski rezervat
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:108:763759
CommitterTajana Meštrović