master's thesis
Primjena WorldView-2 satelitskih snimaka za procjenu oštećenosti stabala Park šume Jelenovac

Matko Pavlić (2012)
University of Zagreb
Faculty of Forestry
Department of Forest Inventory and Management