master's thesis
Značaj GIS – a pri kartiranju načina korištenja zemljišta

Luka Mlinarić (2013)
University of Zagreb
Faculty of Forestry
Department of Forest Inventory and Management