master's thesis
Zaštićene prirodne vrijednosti istočne Hrvatske

Hrvoje Papratović (2013)
University of Zagreb
Faculty of Forestry
Department of Forest Ecology and Silviculture