Conference presentation
Utjecaj ljetne suše na pojavnost biljnih bolesti i štetnika na sadnicama ukrasnog drveća i grmlja u rasadniku „Šumski vrt i arboretum“ Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije
At: 3. hrvatski stručni skup o urbanom šumarstvu. Split, Croatia, 2021. urn:nbn:hr:108:785616


Cite this document

Drvodelić, D., Kranjec Orlović, J. & Franjević, M. Utjecaj ljetne suše na pojavnost biljnih bolesti i štetnika na sadnicama ukrasnog drveća i grmlja u rasadniku „Šumski vrt i arboretum“ Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije [PowerPoint slides]. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:108:785616

Drvodelić, Damir, et al. "Utjecaj ljetne suše na pojavnost biljnih bolesti i štetnika na sadnicama ukrasnog drveća i grmlja u rasadniku „Šumski vrt i arboretum“ Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije." 3. hrvatski stručni skup o urbanom šumarstvu, 11.11.2021.-13.11.2021., Split, Croatia. Presentation. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:108:785616

Drvodelić, Damir, Jelena Kranjec Orlović and Milivoj Franjević. "Utjecaj ljetne suše na pojavnost biljnih bolesti i štetnika na sadnicama ukrasnog drveća i grmlja u rasadniku „Šumski vrt i arboretum“ Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije." Presentation at 3. hrvatski stručni skup o urbanom šumarstvu, Split, Croatia, 11.11.2021.-13.11.2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:108:785616

Drvodelić, D., Kranjec Orlović, J. and Franjević, M. 'Utjecaj ljetne suše na pojavnost biljnih bolesti i štetnika na sadnicama ukrasnog drveća i grmlja u rasadniku „Šumski vrt i arboretum“ Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije' [Presentation], 3. hrvatski stručni skup o urbanom šumarstvu. 11.11.2021.-13.11.2021. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:108:785616

Drvodelić D, Kranjec Orlović J, Franjević M. Utjecaj ljetne suše na pojavnost biljnih bolesti i štetnika na sadnicama ukrasnog drveća i grmlja u rasadniku „Šumski vrt i arboretum“ Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije. [Presentation] [cited 2022 July 03] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:108:785616

D. Drvodelić, J. Kranjec Orlović and M. Franjević, "Utjecaj ljetne suše na pojavnost biljnih bolesti i štetnika na sadnicama ukrasnog drveća i grmlja u rasadniku „Šumski vrt i arboretum“ Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije", presented at: 3. hrvatski stručni skup o urbanom šumarstvu, Split, 11.11.2021.-13.11.2021. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:108:785616

Please login to the repository to save this object to your list.