Bilten - Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji

 

 

Početkom 2018. godine završena je digitalizacija Biltena - Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji u Digitalnom repozitoriju Šumarskog fakulteta. Digitalizirani su primjerci od 1971. do 1989. godine. Namjera je bila postaviti članke iz časopisa nakon digitalizacije u bazu DABAR, ali Bilten ne sadrži ISSN broj. Digitalizirano izdanje Biltena - Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji možete pregledati na mrežnim stranicama Fakulteta: http://www.sumfak.unizg.hr/Bilten.aspx?mhID=7&mvId=617