Glasnik za šumske pokuse

Početkom veljače 2017. godine prikupljeni su svi tiskani brojeve časopisa Glasnik za šumske pokuse te se započelo s digitalizacijom u digitalnom repozitoriju Šumarskog fakulteta. Ujedno je pribavljena dozvola za digitalizaciju od strane uredništva časopisa. Digitalizirani su svi tiskani brojevi Glasnika od početka izlaženja 1926. godine, pa sve do zadnjeg objavljenog broja 44 (2011) . Osim redovitih  volumena digitalizirana su  i posebna izdanja. Rad na digitalizaciji bio je zahtjevan pogotovo stoga što Glasnik za šumske pokuse sadrži različite formate priloga. Sredinom ožujka 2017. godine na web stranicama Šumarskog fakulteta postavljena su digitalizirana izdanja Glasnika http://www.sumfak.unizg.hr/Glasnik.aspx?mhID=7&mvId=601. Ovim djelovanjem časopis se trajno sačuvao te je  na nov način predstavio  teme i sadržaje  širem krugu znanstvene i stručne javnosti.

Glasnik za šumske pokuse:https://www.sumfak.unizg.hr/hr/znanstveni-rad-i-medjunarodna-suradnja/pu...