diplomski rad
Modeli identifikacije odbačenih rogova jelena običnog (Cervus elaphus L.)

Marko Bačurin (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje