diplomski rad
Fitocenološke karakteristike šuma hrasta medunca na području g.j. "Južni Papuk"

Stjepan Lončarević (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma