diplomski rad
Laboratorijska procjena palatabilnosti lišća glavnih vrsta hrasta (Quercus spp.) u Hrvatskoj u odnosu na novog štetnika, hrastovu mrežastu stjenicu (Corythuca arcuata /Say, 1832/)

Niko Ključar (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje