diplomski rad
Dendroflora Strossmayerovog perivoja u Đakovu

Iva Rogalo (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku