diplomski rad
Monitoring tvrdih krpelja (fam. Ixodidae) na području Parka Maksimir (2017-2018)

Angela Roce (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje