diplomski rad
Utjecaj šumskog reda na pojavnost šteta od sitnih glodavaca

Mislav Matijević (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje