diplomski rad
Testiranje učinkovitosti modificiranih barijernih klopki na ulov letećih imaga krasnika (Coleoptera, Buprestidae, Agrillinae)

Igor Sokolović (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje