završni rad
Određivanje aerofototaksacijskih veličina stabala na digitalnim aerosnimkama

Šimun-Andrija Birkić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma