diplomski rad
Florističko-vegetacijske značajke šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Drežničkom polju

Danijela Jemrić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma