diplomski rad
Kvaliteta trofeja divlje svinje na području sjeverne Hrvatske tijekom osam lovnih godina

Vid Tomorad (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje