Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Utjecaj navodnjavanja i mikroreljefa u rasadniku na morfološka svojstva šumskih sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i kitnjaka (Quercus petraea L.)

Drvodelić, Damir; Oršanić, Milan; Perić, Sanja; Tijardović, Martina (2013)