diplomski rad
Struktura, prirodno pomlađivanje i silvidinamika sastojina crnog bora (Pinus nigra J. F. Arnold) u submediteranskom području Dalmacije

Hrvoje Bitunjac (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma