Stručni rad - Stručni rad
Razmnožavanje paulovnije korijenskim reznicama

Drvodelić, Damir (2018)