završni rad
Šumskouzgojna analiza stare sastojine običnog bora (Pinus sylvestris L.) i crnog bora (Pinus nigra J.F.Arnold) na Đurđevačkim Pijescima

Romana Matočec (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet