diplomski rad
Obrada i analiza 3D podataka iz aerofotogrametrijskog snimanja

Katarina Milanović (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma