diplomski rad
Fitocenološke karakteristike bukovih šuma G.J. Južni Papuk

Slavko Miletić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma