diplomski rad
Modeli uspostave optimalne dobne strukture u šumi hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) planiranjem intenziteta obnove sastojina

Dario Brčić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma