završni rad
Varijabilnost jarebike (Sorbus aucuparia L.) na području Gorskoga kotara prema morfološkim obilježjima listova

Mihael Lovrinčević (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet