završni rad
PROIZVODNE MOGUĆNOSTI NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA ŠUMA OBIĈNOG BAGREMA (Robinia pseudoacacia L.) U HRVATSKOJ

Veronika Ivančević (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma