diplomski rad
Prirast jelovih stabala oštećenih uslijed privlačenja drva

David Janeš (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma