Rad nije dostupan
završni rad
FIZIOLOŠKO-ANATOMSKE PROMJENE U LIŠĆU HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) POD UTJECAJEM DUGOTRAJNE I UČESTALE SUŠE

Maja Banić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku