diplomski rad
Razvoj tjelesnih i trofejnih parametara divlje svinje (Sus scrofa) na području južnog dijela Medvednice

Nikola Lolić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje