diplomski rad
Primjena crvenolisnih kultivara drveća u urbanom šumarstvu na primjeru parkova grada Osijeka

Iva Matačić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku