završni rad
Utjecaj dimenzija na tlačnu čvrstoću drva potrebnu za određivanje plastične komponente snage pri ortogonalnom rezanju

Ivan Gajšek (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet