diplomski rad
Gljive i štetnici sjemena poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Valh)

Ida Bulovec (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje