završni rad
Utjecaj kulture obične smreke (Picea abies (L.) Karst.) na tlo na području Macelja

Bernard Hrka (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet