završni rad
Štete od divlje svinje (Sus scrofa L.) u nizinskim šumama

Marin Korent (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje