diplomski rad
Utjecaj stanišnih i strukturnih čimbenika na odumiranje stabala poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl)

Ivan Paripović (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma