diplomski rad
Usporedba tri metode bonitiranja staništa za europskog zeca (Lepus europaeus)

Matija Živičnjak (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje