diplomski rad
Onečišćenost šumskog tla teškim metalima (Cd, Cu, Pb, Zn) u predjelu napuštenog rudnika Zrinski na Medvednici

Matej Turk (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma