diplomski rad
Raznolikost faune u parkovnim sredinama grada Zagreba

Ana Marija Marin (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje