završni rad
Organizacija lova na divlju svinju prigonom u državnom lovištu "Južni Papuk I"

Matej Josipović (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje