završni rad
Varijabilnost javora mliječa (Acer platanoides L.) prema morfološkim obilježjima listova

Kristina Prizmić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku