završni rad
Dendrološka i hortikulturna vrijednost perivoja Maksimir

Anita Sudac (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku