završni rad
Razvoj šumske vegetacije jugoistočne Europe u pleistocenu i holocenu

Luka Blažić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma