završni rad
Osutost krošanja i odumiranje stabala obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj

Matei Pervan (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma