završni rad
Dugoročni učinci prioritetne obnove dijelova sastojina hrasta lužnjaka loše strukture-primjer GJ Opeke

Kristijan Kostić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma