završni rad
Puhovi kao dio šumske zoocenoze bukovo-jelovih šuma

Ivan Žuna (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje